بررسی جرایم در حکم محاربه در قانون ایران

علی رغم تعریف قانونی جرم محاربه و افساد فی الارض در ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی که بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه تدوین یافته است مقنن جمهوری اسلامی ایران با تعمیم موضوعی یا حمکی جرم محاربه بیش از هفتاد عنوان مجرمانه را در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، قانون مجازات اسلامی، قانون مبارزه با مواد مخدر و برخی از قوانین پراکنده دیگر، مشمول کیفر محاربه قرار داده است.

ملاک اصلی مقنن ایران برای تعمیم کیفر محاربه« توجه به قصد مرتکب و ملاحظه آثار ناشی از اعمال وی» مبنی بر اخلال در نظام از دست دادن اراضی، شکت جبهه اسلام و… بوده است. بسیاری از این عناوین مجرمانه که « جرائم علیه امنیت» را در قوانین ایران تشکیل می دهند از مصادیق« بغی » و یا « جرم سیاسی » بوده و اعمال کیفر محاربه در مورد مرتکبین آنها خالی از ایراد نیست علاوه بر آن بسیاری از این اعمال از مصادیق« شروع به جرم » یا « معاونت » بوده که به عنوان جرم مستقل، مشمول مجازات محارب گردیده اند. بررسی عملکرد مقنن گویای آن است که دلیل استفاده بی رویه مقنن ایران از کیفر محاربه توجیه مجازاتهای شدید برای جرائم علیه امنیت می باشد این شیوه قانونگذاری علاوه بر تعارض با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها توقیفی بودن مجازاتهای حدی، لزوم احتیاط در دما و به لحاظ جرم شناختی نیز مواجه با ایراد می باشد و در پیشگیری از وقوع این جرائم توفیق چندانی حاصل نگردیده است. استفاده از « مجازاتهای تعزیری و بازدارنده » مناسب، هم در پیشگیری از وقوع جرائم علیه امنیت و هم در کاهش انتقاداتی که مقنن در تعمیم کیفر محاربه به آن رو به رو موثر می باشد امری که امید است مقنن در آینده به انجام آن مبادرت ورزد.
کلید واژگان: جرم، محاربه، قانون، محارب، مفسد فی الارض، در حکم محاربه

چکیده
مقدمه
فصل اول: مقدمه
۱٫۱٫ بیان مسله
۱٫۲٫ اهمیت موضوع
۱٫۳٫ اهداف تحقیق
۱٫۴٫ سوالات تحقیق
۱٫۵٫ فرضیات تحقیق
۱٫۶٫ پیشینه تحقیق
۱٫۷٫ روش تحقیق
۱٫۸٫ سازماندهی تحقیق
فصل دوم: کلیات و تعاریف
مبحث نخست: جرم محاربه
گفتار نخست: محاربه در لغت
گفتار دوم: محاربه در اصطلاح
مبحث دوم: جرائم در حکم محاربه در قوانین
مبحث سوم: مصادیق جرائم در حکم محاربه
گفتار نخست: بر هم زدن امنیت کشور از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق
گفتار دوم: قیام مسلحانه
گفتار سوم: ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی
گفتار چهارم: نامزد شدن برای تصدی یکی از پست های مهم کودتا
فصل سوم: بررسی و شناخت ارکان جرم محاربه
مبحث نخست: ارکان تشکیل دهنده جرم محاربه
گفتار نخست: رکن قانونی
بند نخست: نقد قانون گذاری های منجر به جرم انگاری افساد فی الارض
الف: بیان قوانین
ب: توجیهات ناصواب
ج: نقد قوانین مورد اشاره
بند دوم: مجازات محاربه
گفتار دوم: رکن مادّی محاربه
بند نخست: عمل مرتکب
بند دوم: موضوع جرم
بند سوم: وسیله جرم
بند چهارم: نتیجه جرم
بند پنجم: رابطه علیت
گفتار سوم: رکن روانی محاربه
بند نخست: سوءنیت عام
بند دوم: سوءنیت خاص
نتیجه گیری
منابع
قانون

—————-

تعداد صفحه : ۶۰

فرمت : ورد

قیمت : ۳۵۰۰۰ هزار تومان

موضوع : کارتحقیقی ،پایان نامه ، تحقیق ، پروژه رشته حقوق

—————-

subscribe-sms

تماس با ما