بررسی فرایند تولید اریترومایسین توسط باکتری ساکاروپلی اسپورا اریترا به روش تخمیر بسته در غلظت های مختلف ارد سویا

اریترومایسین انتی بیوتیکی ماکرولیدی است که از طریق تخمیر چند مرحله ای باکتری ساکارو پلی اسپورا اریترا تولید می شود.عوامل زیادی بر فرایند تولید اریترومایسین اثر دارند که از جمله انها مب توان به نوع و مقدار ترکیبات محیط کشف اشاره کرد که نقش مهمی در رشد و سنتزباکتری زمان و میزان تولید محصول و هزینه های انجام فرایند تخمیر دارد.

چکیده
مقدمهshimi
محیط کشت اسپورزایی
محیط پیش کشت
محیط کشت تخمیر
سنجش اریترومایسین تولید شده
انالیز داده های تخمیر
سنجش زیست توده
نتایج و بحث
مراجع

 

لطفا برای حمایت از ما کلیک کنید

************

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما ، لینک
دانلود فعال می شود و یک نسخه از ان هم به ایمیل شما ارسال میگردد.
 

تعداد صفحه: ۱۲

سال انتشار:

محل انتشار:دانشگاه ازاد تهران

قیمت (تومان):۲۰۰۰

قبل از اقدام به دریافت یا خرید مقاله، به تعداد صفحات آن که در بالا درج شده است توجه نمایید

20,000 ریال – خرید

نویسند‌گان :غ لبیکی،حسین عطار،جواد حامدی

subscribe-sms

تماس با ما