سیستم کنترل وسایل برقی توسط تلفن

پیشرفت روز افزون تکنولوژی به خصوص علم الکترونیک زندگی انسانها را تحت تاثیر خود قرار داده است. با استفاده از آی سی ها و ریزپردازنده ها دستگاههای پیشرفته و بسیار سریع ساخته می شود.بنابراین تصمیم گرفتیم در این پروژه با استفاده از آی سی ها و میکروکنترلر و همچنین علم مخابرات و خطوط تلفن (بیشتر مجهز به تن) قدمی هر چند کوچک در این راه برداریم.


تعداد صفحه : ۸۲

فرمت : doc

قیمت :۸۰۰۰ تومان

دانلود بعد از پرداخت و یک نسخه از آن هم به ایمیل فرستاده می شود

پایان نامه حاضر یک سیستم کنترل وسایل برقی ازطریق تلفن را توضیح می دهد که مشتمل است از چهار فصل که فصل اول به مبا حثی چون بررسی کلی میکرو کنترلر AVR که شامل مختصری راجع به AVR ،خصوصیات وقابلیتها ۰کریستال ۰انواع پورتهای موجود درآن وطریقه برنامه نویسی وپروگرام کردن بحث شده است.
فصل دوم شامل دو بخش است که بخش اول این فصل به بررسی عملکرد دیود وانواع ان ( LED0 خازنی ۰ فتو دیود۰ واراکتور۰ تونلی و…) می پردازد وقسمت دوم ترانزیستور عملکرد ترانزیستور و چگونگی عمل تقوییت کنندگی ترانزیستور پرداخته است .
فصل سوم رله وانواع ان وطریقه عملکرد آن در این سیستم بیان می شود
فصل چهارم فصل نرم افزار این پروژه است که در مورد نرم افزار و برنامه میکرو کنترلرAVR نوشته شده توضیع میدهد.
وفصل اخر فصل سخت افزار میباشد که در مورد قطعات به کاررفته و طریقه ساخت مداربحث شده است.
امدوارم که این مجموعه راه گشای دانشجویان وعلاقه مندان به علم الکترونیک باشد و در پایان از خداوندمتعال توفیق بیشتر مسالت می کنم.
مطالعه وکار با یک میکروکنترلر غالباً برای دانشجویان لازم وضروری است وچه بهتر که این یادگیری به روز باشد وزمانی را که دانشجو برای مطالعه صرف می کند ، برای میکروکنترلر جدید باشد. یکی از جدیدترین میکروکنترلر های قوی عرضه شده به بازار الکترونیک متعلق به شرکت ATMEL به نام میکروکنترلرهای AVR می باشد

مقدمه
فصل اول
میکرو کنترلرAVR
خصوصیات Atmega16L و Atmega16
 قابلیت ارتباط JTAG (IEEStd.)
کلاک CLKADC-ADC
اسیلاتور کریستالی فرکانس پایین (EXTERNAL-LOW FREQUENCY CRYSTAL)
ج) معرفی میکرو
توابع ریاضی ومحاسباتی
دستور WAITms
پیکر بندی پورت
فصل دوم
دیود وترانزیستور
بخش اول : دیود
اتصال P-N
منحنی مشخصه ولت-آمپر دیود معممولی
ساختمان ظاهری دیود معمولی
الف)دیود اتصال نقطه ای
ب) دیود زنر
ضریب حرارتی دیود زنر
ج) دیود نور دهنده LED
برتریهای LED بر لامپ معمولی، عبارتند از
بخش دوم: ترنزیستور
معادل دیودی ترانزیستور
عملکرد ترانزیستور
نامگذاری ولتاژهای ترانزیستور
منحنی های مشخصه ترانزیستور
فصل سوم
رله
رله وساختمان آن
انواع رله :
رله زکوندر
رله زمانی
رله جهت باب
رله خبر دهنده
رله کمکی
ساختمان وطرز کار رله
رله ها بر حسب ساختمان وتکنیک کارشان به انواع زیر تقسیم می شوند
رله الکترو مغناطیسی
رله الکترومغناطیس از نظر ساختمانی سه نوع است
فصل چهارم
نرم افزار
بخش کنترل یا فرمان
فصل پنجم:
سخت افزار
مدار آشکارساز زنگ
ساختار اتوکوپلر
رله و جایگاه آن در سخت افزار
۳- مدار آشکارساز ton
مدار کنترل یا فرمان
نتیجه گیری
مراجع وماخذها
چکیده انگلیسی

subscribe-sms

تماس با ما