فرآیند تولید لوله های فایبرگلاس برای صنعت

لوله های فایبرگلاس ، از الیاف شیشه آغشته به رزین تولید می شوند. این ترکیب ممکن اس مواد اضافی دیگری از جمله ماسه های پرکننده (سیلیس) یا Platelet fillers, thixotropic agents pigments یا dyes را شامل شود.با انتخاب مناسبی از الیاف شیشه ، رزین ، پرکننده و طراحی می توان به دامنه وسیعی از عملکرد دست یافت.

در طی سالها آزمایش با مواد متنوع و مخلف نامهای مختلفی برای لوله های فایبرگلاس معرفی شده است. از جمله لوله ساخته شده از رزین تقویت شده ضد حرارت thermosetting  (در اثر تغییر حرارت خصوصیات فیزیکی آن تغییر نمی کند) (RTRP) ، لوله های ساخته شده از پلاستیک تقویت شده (RPMP) و لوله پلاستیکی تقویت شده با الیاف شیشه (GRP) (Glass Fiber) و لوله پلاستیکی تقویت شده به کمک الیاف شیشه (FRP) و … می باشد. لوله های فایبرگلاس نیز بر اساس روش تولید، پیوسته یا گریز از مرکزدسته بندی می شوند. بهمین ترتیب انواع رزینهایی که در لوله بکار می رود شامل : رزین های اپوکسی. پولی استر یا وینیل استر می باشد.

صرفنظر از امکان تولید با ترکیبات مختلف ، عموما این لوله هرا لوله فایبرگلاس می نامند. این اسم تمام انواع ترکیبات لوله را پوشش می دهد.

فصل ۱: تاریخچه و کاربرد لوله های GRP

۱-۱     مقدمه،

۲-۱ تاریخچه،

۳-۱ کاربردها،

۴-۱ استانداردها ، مشخصات و منابع مستند،

فصل ۲: مواد، خصوصیات و مشخصات

۱-۲مقدمه،

۲-۲مشخصات،

۳-۲ترکیب مواد

 فصل ۱: تاریخچه و کاربرد لوله های GRP

۱-۲     مقدمه،

۲-۱ تاریخچه،

۳-۱ کاربردها،

۴-۱ استانداردها ، مشخصات و منابع مستند،

فصل ۲: مواد، خصوصیات و مشخصات

۱-۲مقدمه،

۲-۲مشخصات،

۳-۲ترکیب مواد،

۴-۲فایبرگلاس های تقویت شده،

۵-۲رزین ها،

۶-۲بقیه ترکیبات،

۷-۲ خواص فیزیکی،

۸-۲ خواص مکانیکی،

فصل۳: تولید

۱-۳مقدمه،

۲-۳الیاف پیچی،

۳-۳ قالب ریزی بروش گریز از مرکز،

فصل۴: مشخصات هیدرولیکی

۱-۴مشخصات هیدرولیکی،

۲-۴انتخاب قطر مقدماتی لوله،

۳-۴ قطرهای معمولی لوله،

۴-۴ محاسبات مربوط به افت فشار،

۵-۴افت ارتفاع در اتصالات،

۶-۴ روال محاسبه مصرف انرژی،

۷-۴فشار گذرا، ضربه قوچ،

فصل۵: طراحی لوله های دفنی

۱-۵مقدمه،

۲-۵اصطلاحات و واژه های طراحی،

۳-۵ شرایط طراحی،

۴-۵ خواص لوله،

۵-۵ پارمترهای نصب،

۶-۵ دستورالعمل طراحی،

۷-۵ نیازها و محاسبات طراحی،

۸-۵ بارهای محوری،

۹-۵ نکات ویژه طراحی،

فصل۶: راهنمای نصب لوله های فایبرگلاس در زیرزمین

۱-۶ مقدمه،

۲-۶اسناد و استانداردهای مربوطه،

۳-۶اصطلاحات و واژه ها،

۴-۶خاک محلی،

۵-۶مواد اطراف لوله،

۶-۶حفاری ترانشه،

۷-۶نصب لوله،

۸-۶بازرسی محوطه،

۹-۶توصیه های لازم برای اسناد پیمان،

فصل ۷: مهارکننده های لوله های دفنی

۱-۷نیروی برای ناموزون (Thrust)،

۲-۷استحکام درمقابل نیروی برا،

۳-۷بولک های بتنی،

۴-۷اتصالات با انحراف کم،

۵-۷اتصالات مهارکننده،

فصل ۸: طراحی و نصب لوله های روی کار

۱-۸مقدمه،

۲-۸روش های آزمون خواص فیزیکی،

۳-۸نرخ فشار داخلی،

۴-۸انبساط وانقباض حرارتی،

۵-۸طراح انبساط حرارتی،

۶-۸تکیه گاه ، میل مهار و راهنما،

۷-۸خمش،

۸-۸ رسانایی حرارتی،

۹-۸نرخ حرارت،

۱۰-۸ صفات و خواص،

فصل ۹: سیستم ها و روش های اتصال ، اتصالات و موارد خاص

۱-مقدمه،

۲-۹درجه بندی سیستم های اتصال لوله فایبرگلاس،

۳-۹نیازمندی های واشر،

۴-۹ تعریف سیستم های اتصال،

۵-۹مونتاژ اتصالات فلنجی، پیچی و جوشی،

۶-۹اتصالات و موارد ویژه،

فصل ۱۰: حمل و نقل ، جابجایی، انبار کردن و ترمیم

۱۰-۱مقدمه،

۲-۱۰حمل ونقل،

۳-۱۰ جابجایی،

۴-۱۰انبارکردن ،

۵-۱۰ ترمیم لوله،

************

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما ، لینک
دانلود فعال میشه و یک نسخه از ان هم به ایمیل شما ارسال میگردد.
 

تعداد صفحه: ۱۶۸

فرمت doc

قیمت (تومان):۸۰۰۰

سایت پرووژه

فرآیند تولید لوله های فایبرگلاس برای صنعت

80,000 ریال – خرید

توجه: بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود و یک نسخه از ان هم به ایمیل فرستاده می شود. با تشکر مدیریت سایت

subscribe-sms

تماس با ما