مراحل حسابداری پیمانکاری

تدوین مطالبی درباره نحوه حسابداری انواع فعالیت های اقتصادی از یک سو ، بر دانش پیشرفته و امروزین حسابداری متکی و از سوی دیگر ، با شرایط خاص ، عرف تجاری و قوانین حاکم بر فعالیت های اقتصادی در ایران منطبق باشد یکی از زمینه های ضروری پژوهشی است که می تواند کاربرد روش های پیچیده حسابداری را آسان  ساخته و در عین حال خدمات حسابداری در سطوح مختلف را کارآمدتر نماید

علاوه بر این ، پژوهش هایی از این دست ، امکانات گسترش ، رواج و فراگیری ، اصول و ضوابط حرفه ای را افزایش داده و کار حسابداری واحدهای تجاری را در مجموع بهبود می بخشد امروزه مؤسسات عمومی و خصوصی اجرای عملیاتی نظیر : راه سازی – سد سازی – احداث ساختمان – تاسیسات – کشتی سازی – هواپیما سازی و ساخت قطعات پیچیده وسایل و تجهیزات را با انعقاد پیمان به مؤسسات پیمانکاری واگذار می کنند .

ارکان اصلی عملیات پیمانکاری :

در هر نوع عملیات پیمانکاری ارکان اصلی زیر وجود دارد :

کارفرما : شخص حقیقی یا حقوقی است که به عنوان یک طرف قرارداد ، عملیات اجرایی معینی را به پیمانکار ارجاع می کند .

فهرست مطالب

فصل اول :

 عملیات پیمانکاری :

–         اررکان اصلی عملیات پیمانکاری

–         انواع قرارداد های پیمانکاری

–         مراحا اجرای طرح و انجام عملیات پیمانکاری

–         مطالعات مقدماتی یا اولیه طرح

–         ارجاع کار به پیمانکار

–         انعقاد قرار داد با پیمانکار

–         اجرای کار ( شروع عملیات )

–         خاتمه کار

–         سازمان بر اساس وظایف ( سازمان کار کروی )

 فصل دوم :

حساب های شرکت پیمانکاری

دارائی های جاری

–         بانک و صندوق

–         تخواه گردان ها

–         حساب های دریافتنی

–         حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول

–         اسناد دریافتنی

–         پیش پرداخت ها

–         سپرده حسن انجام کار

درارئیهای ثابت :

–         دارائیهای ثابت مشهود

–         داراییهای ثابت نا مشهود

–           بدهی های جاری :

–         حسابهای پرداختنی

–         اسناد پرداختنی

–         پیش دریافت ها

بدهی های بلند مدت 

–         سرمایه

–         در آمدها

–         هزینه ها

–         حساب پیمان

–         حساب کار گواهی شده

فصل سوم :

 روش های تداول حسابداری پیمانکاری

–         روش کار تکمیل شده

–         روش درصد پیشرفت کار

–         ذخیره لازم برای زیان های قابل پیش بینی

–         دعاوی و تغیرات ناشی از قراردادهای پیمانکاری

–         تعیین سود پیمان تکمیل شده

–         انتقال سود و بستن حساب پیمان تکمیل شده

–         محاسبه سود پیمان نا تمام

–         نحوه محاسبه و پرداخت دستمزد کارگران و سرپرستان کارگاه

–         نحوه محاسبات استهلاک تموال ، ماشین آلات و تجهیزات .

فصل چهارم :

 مالیات پیمانکاری

–         مالیات مقطوع

–         مالیات بر در آمد پیمانکاری

–         در آمد مشمول مالیات پیمانکاری

–         مالیات موسسات پیمانکاری

–         شرکت های سهامی

–         نحوه نگهدای حساب های مالیاتی

–         پیش پرداخت مالیات

–         مالیات قطعی پیمان ها

–         ذخیره مالیات بر در آمد

فصل پنجم :

گزارش های مالی

–         ترازنامه

–         جدول بهای تمام شده‌کار در جریان ساخت

–         گزارش های عملیاتی

–         گزارش پیشرفت کار

–         صورت حساب صودو زیان

–         تراز آزمایشی

 

خلاصه ای از نکات مهم پروژه به شرح زیر می باشد

۱-    مراحل انجام عملیات پیمانکاری

۲-    حسابهای شرکت پیمانکاری

۳-    روش های متداول حسابداری پیمانکاری

۴-    مالیات پیمانکاری

۵-    گزارش های مالی

۶-    صورت مسئله پیمانکاری

************

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط
شما ، لینک دانلود فعال میشه و یک نسخه از ان هم به ایمیل شما ارسال میگردد.

تعداد صفحه:۱۰۹

فرمت doc

قیمت (تومان):۸۰۰۰

سایت پرووژه

مراحل حسابداری پیمانکاری

80,000 ریال – خرید

توجه: بعد از پرداخت لینک دانلود فعال می شود و یک نسخه از ان هم به ایمیل فرستاده می شود. با تشکر مدیریت سایت

subscribe-sms

تماس با ما