مرگ از روی شفقت

بطور کلی بحث پیرا مون اتانازی ( مرگ از روی شفقت ) مستلزم مطالعۀ مسائل مختلفی از جمله احلال شرعی و مباحث روز دنیا و همچنین مبا حث مربوط به هنجاری اجتماعی است که در این رابطه وجود دارد ما در این تحقیق سعی برآن است داشته ایم که با کنار هم قرار دادن و تطبیق فوق و همچنین شناخت دلایل مخالفتها و یا علت هم عقیده بودن بعضی از آنها بتوانیم تصویری کلی از جایگاه مساله اتانازی در حقوق کشورها و به خصوص کشور ایران ارائه دهیم
نظرات مختلف درمورد اتانازی ضرورتاً وابسته به نظرات مختلف در زمینه اخلاق است . مباحث پیرامون اتانازی مبحثی درباره ارزشهاست . برخی اعتقاد دارند که حیات حد اعلای خوبی است و دیگر خوبیها وجود حیات زندگی معنا می یابند . بدون زندگی و حیات هیچ ارزشی یا خوبی وجود ندارد

درنهایت ما به بحث اتانازی و اخلاق هنجاری می پردازیم به دلیل این واقعیت که تمام قوانین و مقررات را همین هنجارهای اجتما عی شکل می دهند و همین هنجا رهای اجتماعی هستند که در یک جا معه خوب را از بد تشخیص می دهد و ما اگر بتوانیم  هنجارهای اجتماعی را به دقت بررسی کنیم تا حد زیادی می توانیم علت پذیرش یا عدم پذیرش اتانازی را در قوانین یک کشور درک کنیم پس با این توضیحات مختصر مباحث را بدین صو رت فهرست بندی می کنیم

مقدمه
دیدگاه شرع انور درمورد اتانازی چیست
آیا حقی برای ارتکاب خود کشی از روی ترحم وجود دارد
فصل اول : کلیات
مبحث اول : تعاریف
مبحث دوم : انواع اتانازی
مبحث سوم : دیدگاه مختلف درمورد اتانازی
فصل دوم : جایگاه قتل از روی ترحم در شرع امور
فصل سوم : اتانازی و اخلاق هنجاری
فصل اول:
کلیات
زمینه تاریخی اتانازی
مبحث اول :
تعاریف
مبحث دوم :
انواع اتانازی
اتانازی غیرفعال داوطلبانه
مبحث سوم :
دیدگاه مختلف در مورد اتانازی
فصل دوم :
جایگاه قتل از روی ترحم در شرع انور
مبحث اول :
حکم تکلیفی
مبحث دوم:
حکم وضعی
فصل سوم:
اتانازی واخلاق هنجاری
مبحث اول :
خودگرائی اخلاقی
مبحث دوم:
خودمختاری وحق بیمار
نتیجه گیری
فهرست منابع

eshareh
 

 

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما ، لینک
دانلود فعال می شود و یک نسخه از ان هم به ایمیل شما ارسال میگردد.

لفطا قبل از خرید به فهرست ، مقدمه و تعداد صفحات درج شده توجه کنید.سایت پروژه

تعداد صفحه: ۴۸

فرمت doc

قیمت (تومان):۶۰۰۰

سایت پروژه
مرگ  از روی شفقت

60,000 ریال – خرید

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی و یا وجود مشکل در فایل خریداری شده، می توانید از طریق بخش ارتباط با ما در تماس باشدد.

subscribe-sms

تماس با ما