کنترل لغزشی مبدل DC DC باک

در این مقاله کنترل لغزشی مبدل بک ارائه شده است .پاسخ دینامکی و ایجاد ولتاژ تثبیت شده در خروجی در اثر تغییرات ولتاژ ورودی و بار متصل شده به مبدل با استفاده از این روش مورد پطالعه قرار می گیرد.نتایج شبیه سازی نیز اورده شده است.

در بسیاری از کاربدها ایجاد ولتاژ تثبیت شده از یک منبع ولتاژ متغیر مورد نیاز است.کنتل کننده های کلاسیک برای کنترل سیستم های خطی مورد استفاده قرار گرفته شده است.استفاده این کنترل کننده ها در بعضی سیستم های غیر خطی نیز قابل توجه است

چکیده

مقدمه

توصیف مبدل

تئوری کنترل لغزشی

مدلسازی مبدل

مساله کنترل لغزشی

کنترل لغزشی مبدل باک

نتایج شبیه سازی

نتیجه گیری

مراجع

eshareh
 

 

************

این محصول به صورت فایل می باشد و پس از پرداخت موفق توسط شما ، لینک
دانلود فعال می شود و یک نسخه از ان هم به ایمیل شما ارسال میگردد.
 

تعداد صفحه: ۴

سایت پروژه

محل انتشار:کازرون

قیمت (تومان):۲۰۰۰

قبل از اقدام به دریافت یا خرید مقاله، به تعداد صفحات آن که در بالا درج شده است توجه نمایید

20,000 ریال – خرید

نویسند‌گان :محمد زمانی سده

subscribe-sms

تماس با ما