حقوق جزا

تاثیر رسانه ها بر نرخ جرم

در دنیای امروز هر فردی در محیط کار زندگی خود بیش از پیش با انواع رسانه ها سروکار دارد و از آن ها اطلاعات کسب نموده و تاثیر می پذیرد. یکی از مهم ترین مخاطبان انواع پیام های رسانه ای کودکان و نوجوانان هر جامعه هستند بنابراین توجه و بررسی تاثیر انواع رسانه ها براین گروه سنی یکی از اساسی ... ادامه مطلب »

ایران و تدابیر کیفری و قوانین داخلی مبارزه با قاچاق زنان

در بهمن ماه ۱۳۰۷ قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی  برده در موقع ورود با مملکت به تصویب رسید و در تاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۳۳۷ قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات ودستگاههای مشابه بردگی با یک مقدمه    و ۱۵ ماده به تصویب رسید . ... ادامه مطلب »

شروع به جرم اختلاس و کلاهبرداری

با همه تحولی که در حقوق جزا پدید آمده است هنوز اصل مجازات به عنوان لازمه ی حفظ نظم اجتماعی ضرورت خود را نشان می دهد .نفس مجازات با هر هدفی که اجرا می شود نه تنها منتفی نیست بلکه گرایش به تشدید آن و تجدید نظر با مجرمین بار دیگر احساس می شود ولی در هر حال تناسب بین ... ادامه مطلب »

ربا در قوانین جزایی ایران

از آنجا که ربا موضوعی فقهی است ، مباحث حقوقی آن،بدون توجه به مبنای فقهی آن قابل طرح نیست . به همین جهت نوشتار حاضر را به دو بخشکلی فقهی و حقوقی تقسیم کرده و در مباحث فقهی آن به تعریف ، سابقه تاریخی، حرمت وفلسفه تحریم، اقسام و طرق حیل ربا پرداخته‌ایم. سپس با توجه به اینکه قانونگذاراسلامی در ... ادامه مطلب »