مقاله برق

ارائه مدلی بر مبنای مدل DREAD برای ارزیابی ریسک امنیتی پروتکلهای RFID

امروزه کاربردهای جدید با وجود محدودیت منابع در تگهای RFID  ، تحقیقات در زمینه طراحی و پروتکلهای RFID را بسیار فعال ساخته است.البته تعداد کمی از پروتکلهای ارائه شده در عمل کاربردی بوده و تعداد بسیار کمتری از آنها دارای خصوصیات مورد نظر امنیت و محرمانگی می باشند.در این مقاله بر اساس جمع بندی مشکلات و نقاط ضعف موجود در ... ادامه مطلب »

کنترل لغزشی مبدل DC DC باک

در این مقاله کنترل لغزشی مبدل بک ارائه شده است .پاسخ دینامکی و ایجاد ولتاژ تثبیت شده در خروجی در اثر تغییرات ولتاژ ورودی و بار متصل شده به مبدل با استفاده از این روش مورد پطالعه قرار می گیرد.نتایج شبیه سازی نیز اورده شده است. در بسیاری از کاربدها ایجاد ولتاژ تثبیت شده از یک منبع ولتاژ متغیر مورد ... ادامه مطلب »

بررسی پروتکل CANBUS در مدیریت و کنترل برق تولید انرژی خورشیدی سولار

در این مقاله که خلاصه مجموعه تحقیقات در مورد تولید برق توسط سولار خانه های هوشمند شبکه های هوشمند می باشد به بررسی یک قسمت مدیریت و کنترل تولید برق توسط سولار بنام canbus پرداخته شده است.شبکه های هوشمند موضوع مهم و اساسی زندگی امروز است بطوریکه دانشمندان تمرکز خود را بر روی پیشرفت این موضوع گذاشته اند تولید انرژی ... ادامه مطلب »

کنترل مبدل بوست و طراحی مخصوص

در این مقاله تئوری کنترل بوست ارائه شده است.قوانین کنترل و روشهای کنترل برای این مبدل بطور کامل بررسی می شود.نتایج شبیه سازی نیز اورده شده است .فرکانس ثابت به همراه پاسخ دینامیکی خوب برای یک منبع در نظر گرفته می شود..از طرفی این مبدلها باید به تغییرات ولتاژ ورودی و بار متصل شده به انها پاسخ دینامیکی داشته باند.بر ... ادامه مطلب »

ارزیابی کیفیت توان در شبکه های توزیع متصل به تولید پراکنده

امروزه جایگاه ادوات FACTS در سیستم های قدرت از ابعاد متنوعی قایل ارزیابی می باشد. ای ادوات می توانند ابزارهای مطمئنی برای اصلاح کیفیت توان جبران توان راکتیو و کنترل توان اکیو انتقالی یک شبکه قدرت باشند. در حال حاضر پدیده های کیفیت توان الکتریکی توجه روزافزون شرکت های برق و مشترکین را به خود معطوف کرده است عبارت کیفیت ... ادامه مطلب »

بکارگیری FCL-DVR به منظور بهبود کیفیت توان محدود سازی جریان خطا

در این مقاله از ترکیب محدود کننده ابر رسانا SFCL از نوع پل دیودی و بازگرداننده دینامیکی ولتاژ DVR برای بهبود کیفیت توان و محدود کنندگی جریان خطا در سیستم توزیع در ساختار چندین فیدر متصل به باس مشترک پیشنهاد شده است.این دستگاه از محدود کننده ابررسانا از نوع پل دیودی و یک بازگرداننده دینامیکی ولتاژ تشکیل شده. ادامه مطلب »

تاثیر کمبود ولتاژ بر روی ترانسفورماتور های سه فاز

کمبود ولتاژ از متداولترین اغتشاشات کیفیت توان در شبکه های برق می باشد.از انجاییکه ترانسفورماتور های قدرت از اجزا مهم و گرانقیمت شبکه های برق بشمار می ایند بنابراین بررسی اغتشاشات و عوامل تاثیر گذار بر روی عملکرد انها امری ضروری و دارای اهمیت ویژه ای است.در این مقاله تاثیر کمبود ولتاژ را ر روی ترانسفورماتورهای سه فاز بررسی می ... ادامه مطلب »

جبران پدیده های کیفیت توان کوره های قوس الکتریکی به کمک بازیاب دینامیکی ولتاژ dvr

در سالهای اخیر افزایش کاربرد بارهای غیر خطی در سیستم های قدرت و از سویی دیگر افزایش بارهای حساس به کیفیت توان و اثار مخرب انها جبران سازی این بارها را به یکی از مسائل خطیر و اساسی در سیستم های قدرت تبدیل نموده است.بحث کیفیت توان به یکی از موارد جدی و اساسی در سیستم های قدرت الکتریکی تبدل ... ادامه مطلب »

مکان یابی بهینه واحد های تولید پراکنده در میکروگریدها با استفاده از الگوریتم sa

این مقاله به مکان یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده در میکروگریدها با در نظر گرفتن فاکتور هزینه و قید قابلیت اطمینان و ظرفیت حد مجاز خطوط با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی پخت فلزات می پردازد.طراحی میکروگرید جهت تعیین اندازه و مکان بهینه dg به عنوان یک مسئله بهینه سازی مورد بررسی قرار می گیرد ادامه مطلب »

مدلسازی و شبیه سازی سیستم تبدیل انرژی باد در واحد های های مولد پراکنده

این مقاله ارائه می کند مدل سازی و شبیه سازی توربین بادی اجرا شده بوسیله ماشین القایی دو تغذیه ای را به عنوان بخشی از مولد های پراکنده که تغذیه برق ac را به شبکه توزیع هدایت می کند . یک کنترل بردار جهت دار شار استاتور برای عملکرد سرعت متغیر ماشین القایی دو تغذیه ای استفاده شده است با ... ادامه مطلب »