معماري

اسلام و اعتلای هنرهای سنتی ایران

در دوران منحوس ستم‌شاهی گذشته، اتصال شاهنشاهی پهلوی به ساسانی، از یک سو و شکاف ژرف میان فرهنگ ملی و سنتی، با آنچه مدرنیته نامیده شده و از غرب گسیل می‌شد، از سوی دیگر، مشکلات هویتی خاصی را به همراه داشت. مشکلاتی که به خصوص در عرصه هنر، رهاورد نامبارکی چون لجام‌گسیختگی، فروپاشی حدودها و حریم‌ها، هرج و مرج و ... ادامه مطلب »

کاراموزی رشته معماری

دانشجویان رشته معماری در دوران تحصیل به صورت تئوری یاد می گیرند وخیلی کم به صورت عملی در محیط ساخت وساز قرار می گیرند. این دانشجویان برای لمس کارگاه وکسب تجربه  باید در محیط کارگاه قرار بگیرند،تا از نزدیک وبه بصورت واقعی ابعاد واندازه ها را ببینند.تا در مراحل طراحی دچار مشکل نشوند. بررسی بخش های مرتبط با کار آموزی ... ادامه مطلب »